Home> Archive> 2023> Volume 13 Number 3 (Jun. 2023)
Volume 13 Number 3 (Jun. 2023)
Article# Article Title & Authors Page
1135
Cheng Wang and Shanshan Wu
150
1136
Fen-Fen Huang and Yi-Horng Lai
154
1137
Xin Wei, Sijie Sun, and Haoran Li
158
1138
Yifei Wang
164
1139
Peng Tiantian
169
1140
Xingchen Wu and Asami Shikida
176
1141
Junade Ali
181
1142
Bingrui Ma
187
1143
Chen Lin
192
1144
Zhiliang (Joseph) Wan
198
1145
Xiaofei Wang, Jie Jiang, Hong Zhang, Yanxiao Jiang, Guangfeng Kan, and Yingying Wang
203
1146
Xin-Zhi Huang, Chuko Cheng, and Yu-Che Huang
208

Copyright © 2008-2024. International Journal of Social Science and Humanity. All rights reserved.

E-mail: ijssh.editorial.office@gmail.com